sachy-slavikMuzeum Středních Brd Strašice uspořádá ve dnech 15. až 16. září 2011 seminář „Ochrana středních Brd povojenských“ týkající se námětů a návrhů k ochraně území Vojenského újezdu Brdy po jeho Ministerstvem obrany ČR navrhovaném zrušení. Seminář proběhne ve Strašicích ve Velkém a Konferenčním sálu Společenského domu v areálu bývalých kasáren, ev. i v prostorách Muzea Středních Brd a bude rozdělen do jednání ve dvou sekcích:

- Přírodovědné (témata geologie, biologie a ochrana přírody a krajiny)
- Společenskovědné (ochrana kulturního dědictví, právní problematika).

Podrobnější informace naleznete v 1. cirkuláři (odkaz ke stažení ZDE). Žádáme Vás zdvořile, abyste v případě Vašeho zájmu o účast vyplnili přiložený Odpovědní lístek (ke stažení ZDE) a zaslali jej do 15. 7. 2011 na předepsanou adresu.

Těšíme se na Vaši účast.