Ne, navzdory nadpisu neočekávejte níže v textu náboženský traktát. Ale do Muzea Středních Brd se Ježíš skutečně vrátil. Jedná se o barokní krucifix, spodobnění ukřižovaného Krista, který muzeum získalo darem v minulém roce. Pochází z jedné ze strašických chalup a představuje skutečně zajímavou a vzácnou dřevořezbu.

kristus_1Ukřižovaný se do muzejních sbírek dostal ve stavu značně poznamenaném dlouhým věkem. Byl vlastně rozložen na tři díly, tělo a obě ruce zvlášť (obr. 1). Prošel v minulosti řadou neodborných údržbových zásahů. Byl přemalován nepěkným nátěrem novodobé hnědé barvy. Visíval dříve asi v kuchyni, neboť byl pokryt vysokou vrstvou povrchových nečistot převážně z mastného prachu (obr. 2).

Přesto soška na první pohled vykazovala znaky ušlechtilé práce. Má pozdně barokní provedení. Kristus je na kříži přibit celkem třemi hřeby, dvěma skrze dlaně a jedním probíjejícím oba nárty. Ikonograficky se tak jedná o spodobnění mladší než-li ze 17. století a způsob provedení odkazuje nejspíše na počátek století osmnáctého. Kristus má ruce v gestu vyjadřujícím žehnání, tj. zdvižené palce a ukazováky. Hlava je osazena trnovou korunou. Bedra kryje rouška přecházející v typicky barokně rozevlátou drapérii, je přivázaná na boky provazem. Na levé straně prsou svítí pod srdcem červená krvácející rána. Na kříži nad hlavou Krista je přibita tabulka simulující rozvinutý svitek pergamenu s nápisem INRI (Jezus Nazarenus Rex Iudaorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský).

kristus_2Restaurace krucifixu se ujala restaurátorka Mgr. Renata Hronová z Rokycan a je třeba říci, že výsledek její práce předčil naše očekávání. Restaurování provedla na naši žádost „muzejním způsobem“. Tedy nikoliv do výchozí podoby, jakou měla dřevořezba při svém vzniku, ale tak, aby bylo vidět stopy „života“ restaurovaného předmětu. Aby zůstal patrný jeho věk, zacházení s ním, markanty utržené během dlouhých let, kdy ochraňoval něčí domácnost a manifestoval víru jejích příslušníků.

kristus_3Plastika sama o sobě je dílem zdatného uměleckého řezbáře. Rozhodně se nejedná o práci lidovou. Předně je velmi přesně vystižena anatomie těla se správně vyrýsovanými svaly na končetinách, hrudním koši, s ušlechtilou hlavou natočenou šikmo k vodorovnému břevnu kříže a svěšenou dolů. Tvář Krista je realisticky zbrázděna prožitým martýriem, jedno oko opuchlé, zavřené, druhé pootevřené. Rána kopím na hrudi je pouze barevně vyznačená. Celé tělo je již povolené, bez známek odporu, bezvládné. Bederní rouška je dynamicky rozevlátá. Původně mívala jasně modrou barvu.

Restaurovaný Kristus na kříži se stal jednou ze skutečných ozdob sbírek Muzea Středních Brd. V současnosti jej můžete krátkodobě spatřit vystaveného v expozici brdského venkova v objektu bývalých ubikací mužstva. Definitivně jej pak vystavíme v expozici archeologie a starší historie v budově Vily.