podbrdskoOd úterý 21. 8. 2012 je v pokladně muzea k dostání nový sborník SOkA Příbram a Hornického muzea v Příbrami „PODBRDSKO“ č. XIX. Historicky zatím nejrozsáhlejší číslo obsahuje řadu původních článků, studií, materiálů, článků k jubileím, původní zprávy i anotace a recenze. Celkem 232 stran, vložená příloha. Cena: 150,- Kč.

Z obsahu:

Články a studie
Smolová, V.: Příběhy z Hrádku rytířů Bechyňů z Lažan
Šimek, R., Šimková J.: Panský mlýn v Rožmitále p. T. řečený Podbranský či Bácův
Kalbáčová, J.: Březničtí Źidé
Lang, M.: Kamenní svatí v Mirošově a okolí a jejich původ
Hynčica, P.: Obděnice v kresbě
Blažková, L.: Řezbář Antonín Mácha a jeho vliv na příbramskou řezbářskou tradici
Velfl, J.: Březohorský rudní revír a 70. výročí dosažení evropského rekordu hloubky dolu Anna
Bártík, F.: Zemřeli ve výkonu trestu v příbramské oblasti těžby uranové rudy

Z Materiálů:

Emanuel Bechinie – Lažan: Dějiny dlouholhotské – hlubošské větve Bechinieů (Bechyňů) z Lažan
Gelnar, M.: Nálezy hmotných pramenů z lokality zaniklé sklárny v Míšově na panství Spálené Poříčí
Pátková, H.: Kaple v Hrachovišti

Zprávy:

Ehl, P.: Příběh jedné synagogy.