stezka-mirosov-panelV sobotu 19. října 2013 se v 10 hodin Mirošově otevírá nová naučná stezka "Za černým diamantem", která zájemce provede okrajovými i centrálními partiemi města a současně historií těžby místního černého uhlí prodávaného pod obchodním názvem Černý diamant. Stezka měří asi 2,5 km a je na ní osm zastavení s velkoplošnými panely. Slavnostní zahájení provozu stezky se uskuteční na jejím prvním zastavení na Janově, nad přejezdem trati ČD. Na 15. hodinu je v mirošovské knihovně na nám. Míru připraven doprovodný program - přednáška M. Langa o krajině Mirošovska před zahájením uhelné těžby. Více informací v přiloženém plakátu.

Stezku vytvořilo město Mirošov za pomoci grantu z osy LEADER IV a Programu rozvoje venkova řízeného občanským sdružením MAS Aktivios v Nezdicích. Autorem scénáře stezky je Martin Lang, grafiku vytvořil Richard Rotter, zastřešené konstrukce panelů provedlo truhlářství LAHAS, projekt zpracovala Šárka Krátká, vyrobilo Muzeum Středních Brd.

Účastníci zahájení obdrží na památku informační brožurku naučné stezky s otiskem městského razítka a data konání akce.

Martin Lang