vlocka-ctverecV době, kdy píšeme tyto řádky, se pomalu chýlí ke konci měsíc březen. Zcela netypický, co se počasí týče. Připomínal většinou spíše květen, ač ve svém závěru se změnil v nefalšovaný apríl. I muzejní práce tak trochu připomínala něco mezi dubnovým a květnovým počasím.

Především se dámská část personálu „obula“ do muzejní zahrady. Díky R. Převrátilové a J. Sazimové začala procitat ze zimního spánku. Trávníky znovu vykoukly zpod spadaného listí, kamenité vřesoviště jen svítí a pomalu se začínají vzbouzet jak květiny v záhonech, tak zlaté rybičky v jezírku.

V březnu došlo k dalšímu rozšíření sbírkového fondu. V prvé řadě jsme se díky ZŠ Holoubkov stali majiteli další velkoplošné nástěnné plastické mapy Školního okresu Rokycany z r. 1937. Po malé opravě se stane nejen okrasou, ale i důležitou pomůckou pro plánování výletů v Turistické ubytovně. Z holoubkovské školy přišel i pěkný psací stroj z produkce brněnské zbrojovky. Dvoudimenzní předměty byly zastoupeny darem výtvarně i regionálně zajímavých kalendářů na r. 2014, vesměs nástěnných. Jedná se o grafiky Jindřišky Hánové, velkoplošný kalendář od I. Chudoby s motivy strašického souboru Prašivina a konečně, ne však nakonec, graficky velmi zdařilý, nazvaný „Žižkovské ozvěny“ od Nového sdružení pražských umělců, uspořádaný Petrem Tošovským a s texty V. Frýdlové.

Skvělá nabídka přišla až z Jeseníku od paní Mgr. Evy Müllerové. Jedná se o kolekci čtyř obrazů regionálního malíře Otakara Hampla, který se narodil počátkem 20. století v Jincích a po celý život vyrážel za náměty svých prací do Brd. Obrazy jsou krajinářské a budou vyžadovat podrobné prostudování, co a odkud malíř vlastně namaloval. S jistotou dárkyně identifikovala pouze Plešivec s okolím. K tomu je přibalen i soubor starších fotografií se vzpomínkovým textem paní Olgy Kellerové. Jde to k nám poštou – a věřte, že se na zásilku těšíme jako děti na Ježíška!

nevrenNaplno pracujeme na zakázce libreta expozice pro Centrum Caolinum v Nevřeni. Textově je zatím zpracovaná necelá polovina témat, věnovaných hlavně těžbě kaolínu všeobecně a na severním Plzeňsku. V této souvislosti jsme mj. navštívili muzeum v Horní Bříze, jež disponuje velmi zajímavým sbírkovým fondem k tématu. Setkání s ochotnou vedoucí muzea a bývalou archivářkou paní Dr. Royovou opravdu potěšilo a zřejmě přinese i podnětný rozvoj kolegiální muzejní spolupráce. Pro Nevřeň natáčíme ve spolupráci s Ing. M. Korbou a R. Rotterem i film z prostředí opuštěného kaolinového dolu v místě. Pracujeme i na doprovodném programu, stolní hře pro děti s pracovním názvem „Sfárej s praprapradědečkem!“. Termín odevzdání práce se blíží mílovými kroky: libreto musí být hotovo do konce dubna.

Místní knihovna ve Strašicích ve spolupráci s muzeem zahájila 20. března novou výstavu, tentokrát výtvarnou s názvem „Cesty Petra Piskače“, která představuje autorovy fotografie z jeho toulek světem. Vernisáže se zúčastnilo přes 30 zájemců. Výstavu můžete navštívit v Malém sále Společenského domu až do druhé poloviny května. A věřte, že nejen pojetím snímků, ale i opravdu exotickou tématikou stojí za návštěvu.

Z Muzea hlavního města Prahy jsme si zapůjčili komplex panelů s dvoudimenzní dokumentací z výstavy „Kámen svému městu“, jež proběhla vloni v Praze na ctěnickém zámku a která byla u nás autorsky zpracovaná. Panely jako informativní expozici rozmístíme během dubna v zahradě muzea. O zahájení této výstavy vás budeme informovat obvyklou formou na webu muzea, plakátech a v regionálním tisku.

rudolfova-stola

Započali jsme s přípravou výzkumné akce, během níž chceme pasportizovat a zdokumentovat současný stav pomníků Padlým na Středních Brdech a Podbrdsku. Výstupem bude odborná publikace pro některý regionální historický sborník a hlavně výstava „Smutné vzpomínání“, s níž si v červnu v muzeu připomeneme 100. výročí zahájení 1. světové války.

Připočteme-li k vyjmenovaným činnostem i zpracování žádostí o dotace v rámci akce Plzeň – Evropské hlavní město kultury a také časopisecké publikování, vidíte, že jsme v muzeu během jarního předjaří opravdu nezaháleli. A Vy neváhejte a přijďte se alespoň na část výsledků naší práce podívat. Vždyť jsou všechny určeny právě Vám!

RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj