vlocka-ctverec„Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem“. Tak tato pranostika letos vůbec neplatí. V dubnu kvetly třešně a hrušky jak o závod a v poslední dekádě rozkvetla dokonce i stará jabloň v muzejní zahradě. A tak i dámy z muzea se hodily do letního a pustily se do dalšího zvelebování muzejního exteriéru. Mizí plevel ze záhonů i štěrkovaných cest a trávník už má za sebou druhé sekání. Vylepšené počasí láká i návštěvníky a turisty přející si nejen prohlídku, ale i ubytování. Co jim můžeme nabídnout nového?

z expozice hornictvi a mineralogieZnačně jsme pozměnili, resp. inovovali expozici Hornictví a mineralogie. Nově lze obdivovat řemeslný fortel starých výrobců důlních měřících přístrojů. Mosazný klinometr (sklonoměr i měřický kompas nastavitelný ve třech osách spíše připomínají umělecká díla, než technické pomůcky. Radikální přeměnu zažila stálá výstava nerostů. Je výrazně posílená o sbírku z regionálních, dnes již prakticky „mrtvých“ lokalit. Mj. tu naleznete krásné exempláře wawelitů z Míliny, doslova skvělý, zlatý samet připomínající barrandienský kakoxen, úžasné namodralé a velmi vzácné agregáty krystalů barytu z Jedové hory či rovněž odtamtud krvavě rudou rumělku. Potěšit se můžete světovou raritou, dyskrazitem z Příbrami, nebo přírodním stříbrem či hezkým bournonitem. A nezapomeňme na naše specifikum, brdské acháty a vzácné formy železitých křemenů, jež spíše připomínají výtvor výrobce dortových polev, než přírody. Významné rozšíření již dříve zajímavé sbírky nerostů umožnila muzeu obec Strašice zakoupením vzácné a dnes již zcela výjimečné sbírky soukromé. Předešlo se tak riziku rozprodání tematicky ucelené sbírky po burzách a aukcích a jejímu nenávratnému zničení. Abychom nezapomněli, v jejím obsahu bylo i několik velmi hezkých fosilií, zejména trilobitů z brdského kambria.

Samozřejmě nezapomínáme ani na přednáškovou činnost, tak jak jsme vás zvali v minulém čísle Barňáku, navštívili jsme společně celou řadu významných středověkých lokalit na Strašicku. Mgr. Tomáš Makaj se zmínil nejen o strašických hradech, které jsou již tradičně spojovány s mocným rodem Rožmberků, ale také upozornil na drobné středověké památky v podobě výrobních areálů tzv. lesních řemesel. Přednáška byla navštívena více než sedmdesáti zájemci. V měsíc červnu by měl být pak realizován výlet do Svaté Dobrotivé a na hrad Valdek. Za průvodce vám opět poslouží Mgr. Tomáš Makaj, jenž zmíní bohatou historii těchto významných památek.

Úplně na konci měsíce, na filipojakubskou noc, kdy se pálí čarodějnice, jsme se tento „svátek“ oslavili účastí na skutečně neobvyklé vernisáži nové stálé expozice Muzea hlavního města Prahy v prostorách přízemního podlaží Petřínské rozhledny. Na té autorsky spolupracoval Martin Lang, který zde ztvárnil geologické poměry Petřína i historii místní těžby nejen kamene, ale také uhlí (!). Jedná se tak o další nenásilnou propagaci naší instituce a obce Strašice v místech, kde projdou ročně stovky tisíc návštěvníků vč. cizinců. Mgr. Tomáš Makaj se kurátorsky podílel na výstavě Jiřího Wintera Neprakty „ Mé vítězství nad zlem“. Výstava by se měla pak v říjnu přestěhovat do Strašic.

Poslední dubnový víkend jsme se aktivně zúčastnili dalšího workshopu MASek z Plzeňska v programu „Otevíráme poklady venkova“. Tentokrát se konal v Chocenickém Újezdě u Blovic, kde chystají dlouhodobou rekonstrukci místního špejcharu a jeho přebudování na stálou expozici přírody, myslivosti a zemědělství. Výklad zaměřený na tvorbu přírodovědných a etnografických expozic připravil a provedl M. Lang.

dulnevrenV dubnu skončila i naše práce na libretu pro expozici budovaného Centra Caolina v Nevřeni na severním Plzeňsku. Hotové dílo bude předáno v pátek 2. května. Zbývá ještě nedokončená práce na dokumentárním filmu z nevřeňského kaolinového dolu a zpracování doprovodného programu v podobě velké stolní hry pro děti, což hodláme dodělat během května.

Muzeum ve spolupráci se souborem Prašivina zahájilo nastudování Gellnerových „Radostí života“, které uvede v září jako doprovodnou akci ke vzpomínkám na sté jubileum zahájení první světové války.

V příštích květnových dnech se pustíme do instalace panelů bývalé výstavy „Kámen svému městu“, kterou chceme veřejnosti představit v muzejní zahradě cca v polovině máje.

Upozorňujeme touto cestou, že muzeum bude otevřené po oba květnové Státní svátky, jak na 1., tak i na 8. května. Otevřeno bude v běžném návštěvním čase, tj. od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Zahájení posledních prohlídek je možné v 11 a 16 hodin.

Až Vám v máji bude z nebe pršet štěstí, přijďte se usušit a přitom pobavit i poučit k nám do muzea!

RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj