dum natura 01Důkladný otisk práce autorů z okruhu našeho Muzea Středních Brd a jeho spolupracovníků naleznete od 20. září 2016 v příbramském Domě Natura. Zadání bylo jasné: historie území bývalého Vojenského újezdu Brdy. Tak se i stalo. Na celkem 23 panelech se zájemce dozví, jak a co v téhle části Středních Brd probíhalo v čase, od pradávných moř neoproterozoika až po dosud horkou minulost.

dum natura 02Panely s řadou historických i současných fotografií a obrazů doplňují trojrozměrné muzejní exponáty, např. staré kulomety či vojenské stejnokroje. Najdete tu však i kuriozity, jako někdejší vrcholový, žulový kámen z Břízkovce.  Historická expozice končí rokem 2015, kdy Brdy přestaly sloužit pouze armádě a vrátil se do nich civilní element, byť omezený nejmladší českou CHKO, tj. Chráněnou krajinnou oblastí Brdy. Výstava seznamující s historií volně navazuje na expozici CHKO Brdy, vzniklou na půdě Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR.

dum natura 03Expozice je dílem autorské trojice (abecedně) Martin Lang, Tomáš Makaj a Kateřina Urbanová Mojsejová. Graficky ji zpracoval Richard Rotter, architekturu výstavy navrhla Lucie Laštovičková a mobiliář zhotovil Radek Hanuš. Poděkování za pomoc náleží i Karlu Urbanovi z CHKO Brdy. 

Muzeum Středních Brd se tak znovu mohlo dlouhodobě prezentovat nejširší veřejnosti mimo svou „domovskou“ obec, totiž Strašice. Je to vlastně už čtvrtý takovýto počin v dosud mladých dějinách regionálního muzea. Ty předešlé („Kámen svému městu“ Praha – Ctěnice, „Stálá expozice pro Centrum Caolinum“ v Nevřeni, „Báňsko-historická expozice Špejchar“ v Břežanech u Rakovníka) můžete zpětně dohledat na tomto webu.