geoexkurze ejpoviceV neděli 23. října uspořádal Okrašlovací spolek Dýšina ve spolupráci s naším muzeem exkurzi po bývalém ejpovickém rudním revíru. Navázala na jarní putování po klabavské části revíru. Krásné, byť studené počasí vylákalo ven s námi na vycházku 75 posluchačů.

Prošli jsme trasu od Přírodní památky Ejpovické útesy přes oblast nátoku do nádrže až po území bývalého dolu Na Klínech.

Poděkování hlavním organizátorům, manželům Nesvadbovým!