Na základě dosavadních zkušeností s provozem muzea jsme požádali Radu obce Strašice o povolení změny návštěvní doby v muzeu. Rada na svém zasedání dne 7. 10. 2009 naší žádosti vyhověla a změnila návštěvní dobu muzea podle sezóny a mimosezónního období následovně:

Letní období (1. 4. - 30. 9.):

Úterý - neděle: 10,00 - 12,00    13,00 - 17,00

Pondělí zavřeno

Zimní období (1.10. - 31. 3.)

Středa: 13,00 - 17,00

Sobota, neděle: 10,00 - 12,00    13,00 - 17,00

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek zavřeno.

 

Zdůvodnění: první týden provozu prokázal, že v mimosezónním období je návštěvnost ve všední dny zcela minimální, jsou dny, kdy nepřijde žádný návštěvník. Pracovníci kulturního odboru jsou službou na pokladně a informacích a pohotovostí k průvodcovské službě zdržováni od plnění ostatních povinností ( tvorba a péče o sbírkový fond, vědecká práce, knihovna, redakce Barňáku atd.).

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se mění Návštěvní řád, Část 2 Návštěvní doba, článek I takto:

Článek I

Budova muzejního objektu „Vila" v Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko Strašice je přístupná veřejnosti v sezóně, tj. od 1. dubna do 30. září od úterý do neděle od 10,00 do 17,00 hodin s polední přestávkou od 12,00 do 13,00 hodin. Zavíracím dnem je pondělí. Poslední prohlídka je zájemcům umožněna v 16,30 hodin.

Mimo sezónu. tj. od 1. října do 31. března je muzeum otevřeno pro veřejnost ve středu v 13,00 - 17,00 hodin a v sobotu a neděli 10,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin. Zavíracími dny jsou pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a státní svátky.


Za Muzeum Středních Brd, Strašice
RNDr. Martin Lang
kurátor muzejních sbírek v.r.