Plán činnosti muzea

2. VLASTNÍ SBÍRKOVÁ ČINNOST A OCHRANA SBÍREK

Sbírková činnost se opírá o v současnosti zpracovávaný Plán sbírkové činnosti. Jeho sestavení  provádí přímo pracovníci muzea ve spolupráci s externími spolupracovníky z řad místních badatelů a za konzultace a přímé spolupráce  s odborníky z muzejních a vědeckých pracovišť regionálního i národního charakteru.

Sbírkové předměty jsou evidovány v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. a vyhláškou č. 275/2000 Sb. Je vedena Přírůstková kniha s dvojím stupněm evidence, Kniha doprovodné dokumentace a zvlášť je evidován i čistě výstavní materiál.

Pro ochranu sbírek je Obcí Strašice zřízen v objektech bývalých strašických kasáren depozitář sbírek. Sbírkové předměty jsou uloženy v souladu se specifickými požadavky na jednotlivé typy sbírkových předmětů (odpovídající obal a způsob uložení, tedy zabránění mechanického poškození a poškození prachem, kontrola teploty a vlhkosti. ochrana proti nežádoucímu působení světla atd.). Sbírky jsou chráněny před odcizením uzamčením depozitářů bezpečnostním zámkem, zamřížováním oken a bezpečnostní kontrolou v rámci ostrahy celého areálu bývalých strašických kasáren Obecní policií. Vstup do depozitářů je povolen pouze jmenovaným správcům depozitáře, ostatním osobám pak pouze v jejich doprovodu a pod jejich přímým dozorem. O vstupu do depozitáře je vedena zvláštní kniha.

Akvizice sbírkových předmětů je prováděna vlastní výzkumnou činností muzea, dary, nákupem a případně i výměnou.

Veškeré sbírkové předměty zapsané v Přírůstkové knize budou hlášeny do Centrální evidence sbírek -CES- Ministerstva kultury ČR.

Z důvodů metodické pomoci je muzeum přihlášeno jako člen do Asociace muzeí a galérií ČR (AMG ČR).

 

 

Jste zde: Hlavní stránkaPlán činnosti muzea

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
Free business joomla templates