Plán činnosti muzea

3.1.1. Venkovní expozice - seznam exponátů

 

3.1.1.1 Geopark

 

3.1.1.1.a. Svrchní proterozoikum

1. Proterozoická břidlice - Lipnice

2. Pyritické břidlice - Kamenec

3. Buližník - Homberk u Příkosic

4. Buližník zbarvený Fe pigmenty - Chylice nebo Ejpovice

4. Diabas (spilit)- Přecek, Příkosice

 

3.1.1.1.b. Paleozoikum

a) Kambrium

1. holšinské slepence - Vojenský újezd Brdy

2. pasecké břidlice - Vojenský Újezd Brdy (Kočka)

3. hořické pískovce - Vojenský újezd Brdy

4. Jinecké břidlice - Vojenský újezd nebo Jince nebo Rejkovice

5. Pavlovské slepence - Dobřív, Konesův vrch

6. Křemenný porfyr - Pavlovsko nebo Hrádek

7. Keratofyr - Vojenský újezd Brdy

8. Mandlovec - Kvaň

 

b) Ordovik

1. Třenické slepence - Mirošov - Chylice

2. Mílinské křemence - Mílina

3. klabavské břidlice - Rokycany

4. klabavské tufy (resp. komárovský komplex) - Olešná

5. šárecké břidlice - Ejpovice

6. dobrotivské břidlice - Ejpovice

8. skalecké křemence - Čilina

7. libeňské břidlice

9. ordovické konkrece, tzv. rokycanské kuličky

10. „uhelné lupky" - Mirošov, Janov, odval dolu Antonín

 

c) Karbon (centrální mirošovský příkop)

1. Mirošovský bazální slepenec  - Nad Planinou, Mirošov

2. Arkóza  - Nad Planinou, Mirošov

3. Pískovec - Mirošov

4. Konglomerátický pískovec nebo arkóza - Mirošov

3. Jemnozrnný křemitý pískovec s uhelnou substancí  - Nad Planinou, Mirošov

4. Břidlice, prachovec, jílovec (lupky) - odval dolu Antonín nebo Gustav, Mirošov

5. dtto - odval dolu Pistorius - Vejvanov

 

3.1.1.1c. Kenozoikum - terciér a kvartér

1. Štěrk klineckého stádia - Rokycany

2. Štěrky pleistocénní terasy - Dobřív nebo Mirošov

3. sutě - Strašice

4. kamenné moře ze slepenců - Vojenský újezd Brdy

5. svahové hlíny - Strašice

6. spraš

7. rašelina - Strašice

8. navážka:  strusky  - Strašice, Hutě

9. navážka: vyhořelý důlní odval s porcelanitem - Mirošov, Doliny

 

Jste zde: Hlavní stránkaPlán činnosti muzea

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
Free business joomla templates