Plán činnosti muzea

3.1.1.2. Miniaroboretum

 

3.1.1.2.a. Stromové patro

1.      Smrk ztepilý Picea albies

2.      Jedle bělokorá Albies alba

3.      Borovice lesní Pinus sylvestris

4.      Buk lesní Fagus sylvatica

5.      Dub zimní Quercus petraea

6.      Bříza bradavičnatá Betula pendula

7.      Olše lepkavá Alnus glutinosa

8.      Javor klen Acer pseudoplatanus

 

3.1.1.2.b. Křovinné patro

1.      Lýkovec jarní

2.      Trnka Prunus spinosa

3.      Řešetlák počistivý Rhamnus catharticusa

4.      Růže galská Rosa gallica

 

3.1.1.2.c. Bylinné patro

1.      Vřes Calluna vulgaris

2.      Kosatec sibiřský Iris siberica

3.      Upolín evropský Trollius Altissimus

4.      Vranec jedlový Hurpezia selago

5.      Kapraď samec Dryopteris filix - mas

6.      Suchopýr úzkolistý Eriophorum angstifolium

7.      Kokořík vonný Polygonatum odoratum

8.      Hasivka orličí Pteridium aquilinium

9.      Vrbka úzkolistá Chamaerinion angustifolium

10.    Barvínek menší Vinca minor

11.    Borůvka černá Vaccinium myrtillus

12.    Brusinka Rhodoccocum vitis-idaea

 

3.1.1.3. Panely geoparku

1.      Stratigrafická škála Barrandienu s vyznačením v geoparku předvedených zástupců

2.      Stručný popis geologického vývoje Strašicka a okolí, zjednodušená geologická mapa

3.      vyznačení míst odběrů exponátů

 

3.1.1.4. Panel arboreta

Zjednodušená mapa Strašicka a okolí s vyznačením přírodních rezervací a chráněných území s výskytem původní flóry.

 

Jste zde: Hlavní stránkaPlán činnosti muzea

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
Free business joomla templates