Plán činnosti muzea

3.2.1.2 Společenskovědní expozice

 

3.2.1.2.a. Expozice hornictví a archeologie

Expozice hornictví bude rovněž umístěna do podzemí objektu č. 1 a volně naváže na expozici geologie.

Strašicko a jeho okolí má historickou tradici těžby železných i neželezných rud, černého uhlí a dalších nerudních surovin. Expozice proto bude vystavovat fotodokumentaci i trojrozměrné předměty přímo ze Strašic, Cheznovic, Tění, Zaječova, Dobříva, Záběhlé (železné i neželezné rudy), z Mirošova a Skořic (černé uhlí, arkóza, žáruvzdorné jílovce), Teslín a Dobříva (zlato), Zaječova - Kvaně (drcené kamenivo, drahé kameny). Současně budou vystaveny ukázky historických důlních map, hornického nářadí a výstroje a fotodokumentace starých důlních zařízení ve sledované oblasti.

Archeologická část expozice představí archeologické nálezy ze Strašic a jejich okolí od neolitu po středověk. Počítá s využitím vlastních i zapůjčených 3D předmětů a zejména s výstupy projektu „Zapomenutá archeologie" Západočeské univerzity v Plzni, Filozofická fakulta.

 

3.2.1.2.b. Protiletecký kryt

Protiletecký kryt z období druhé světové války je situován rovněž do podzemního podlaží. Autentické prostředí krytu bude vytvořeno jednak vlastními, jednak zapůjčenými 3D předměty a panelem s vysvětlujícím textem a historickou fotodokumentací.

 

3.2.1.2.c. Pracovna velitele strašické posádky se zázemím

Tato expozice bude umístěna do prvního nadzemního podlaží objektu č. 1, fukcionalistické vily ze 30. let, která původně sloužila jako dva důstojnické byty pro velitelství strašické posádky. Expozice bude založena na vytvoření autentické dobové velitelské kanceláře (druhá polovina 30. let) s mobiliářem převážně z vlastních sbírek. Kancelář bude sousedit s kuchyní, špíží a služebným pokojíkem (dobová kuchyňská „linka", sporák, příruční skříň na potraviny) a částečně doplněna 3D a 2D exponáty zapůjčenými z vojensko-historických institucí a soukromých sbírek. K disposici je dobové kuchyňské černé i bílé nádobí z vlastních sbírek. Expozice bude doplněna vysvětlujícími texty a fotodokumentací na panelech.

Pracovna velitele bude dále doplněna volně navazujícím přehledem vývoje zbraní spjatých s vývojem sousedního Vojenského újezdu Brdy (uniformy, dokumenty).

 

3.2.1.2.d. Místopisná expozice

Místopisná část expozice bude rovněž umístěna na prvním nadzemním podlaží objektu č. 1. Bude sestávat hlavně z exponátů, jež připomenou historický vývoj průmyslu, řemesel a zemědělství v oblasti zájmu. Jedná se o představení tzv. lesních řemesel (uhlířství, dehtařství, kolomaznictví, flusárny a tlukárny), cvočkařství, mlynářství a pilařství. Dále bude část expozice věnována vývoji železářství jako nejdůležitějšímu průmyslu v oblasti (připomínka „Železného srdce Čech"). Představeny budou i historické bicykly z Rokycan (TRIPOL, FAVORIT - vlastní sbírka). Zemědělství se bude prezentovat především drobnějšími exponáty nevhodnými pro venkovní expozici (viz 3.4.).

3D předměty, opět z vlastních sbírkových fondů a výpůjček budou doprovozeny 2D dokumentací a vysvětlivkovými panely. Malá část expozice bude věnována i odpočinku - spolkovému životu, tělovýchově, ale i restauracím a hostincům.

 

3.2.1.2.e. Brdský salon

Expozice s názvem Brdský salon je věnována význačným regionálním osobnostem, ať již uměleckého (K. Vokáč, J. Mošna, J. Loukota, J. Jindřich, L. Komancová aj.), vědeckého (Prof. C. Purkyně, prof. Quadrat, prof. Hrabák, Ing. Klír, aj.) nebo hospodářského a manažerského zaměření (J. Fitz, H. B. Strousberg, otec a synové Wagnerovi aj.). Expozice se představí v prostředí dobového rokycanského měšťanského salónu ve stylu doznívajícího kubismu s prvky art-deco z r. 1910 (vlastní mobiliář). Z velké části se bude jednat o portréty s textovými medailony, ukázky knih a drobných 3D předmětů původně vlastněných představovanými osobnostmi.

 

3.2.1.2.f. Sál pro příležitostné výstavy

Bude umístěn v sousedství Brdského salonu.

Poznámka: na prvním podlaží objektu č. 1 bude umístěna pokladna, prodejna suvenýrů a Informační  centrum.

 

Jste zde: Hlavní stránkaPlán činnosti muzea

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
Free business joomla templates