RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj

Výše zmíněný příspěvek (viz Kniha hostů) obsahuje některé připomínky, náměty a kritiky, s nimiž se občas setkáváme i mimo naše muzejní webové stránky. Z tohoto důvodu pokládáme za potřebné na ně odpovědět alespoň bagatelně, touto formou. Snad se může zdát, že problematiku naznačenou v příspěvku řešíme se značným zpožděním a vše jsme chtěli nejprve jaksi nechat „uležet“. Není tomu tak. Autorovi příspěvku jsme odpověděli takřka obratem a s dohodou o jeho osobní návštěvě u nás nejen v expozici, ale s případnou osobní diskusí o nadhozených problémech nad šálkem čaje nebo kávy.

Nicméně, jak jsme již zmínili, ony připomínky jsou obecnějšího rázu.

Předně je ve zmíněném příspěvku na webu postrádán širší výčet unikátních výskytů rozličných druhů v živé přírodě, místopisných zajímavostí a lokalit. Je třeba vzít v úvahu, že webové stránky muzea mají především funkci podání základních informací o muzeu, o jeho cílech a aktuálním dění v muzeu. K daleko podrobnějšímu seznámení může dojít právě až přímou návštěvou skutečných, nikoliv jen virtuálních expozic muzea. Ani ta samozřejmě nemůže být vyčerpávající, co se informací o regionu týče. Avšak pro podrobné seznamování poslouží co nejrůzněji zaměřené muzejní publikace v tištěné formě, nebo ke stažení za úplatu. Budou náplní práce jednotlivých sekcí nejen kmenových pracovníků muzea, ale i členů muzejního spolku, občanského sdružení, jež je právě v současnosti ve stavu přípravného řízení. A také externích autorů, budou-li mít o publikování u nás zájem. Předpokládáme tedy vydávání jednak sborníku, jednak i různých monografií z oblasti Středních Brd a jejich okolí. Část těchto publikací, určených odborné i nejširší veřejnosti již vlastně vychází od počátků našeho fungování. Jsou jimi pravidelné měsíční referáty o dění v muzeu publikované v tištěné i elektronické formě strašického měsíčníku „Barňák“, ale i příspěvky pro sborník příbramského archivu „Podbrdsko“, monografií odborných seminářů, konferencí atd.
Muzeum již nyní disponuje poměrně slušnou zásobou kopií regionálních prací, které jsou dílem autorů stojících (v mnoha případech prozatím) mimo muzeum. Z nich publikovat, bez autorského souhlasu, nelze. Ale bude možné si je prostudovat v nové badatelně, jež bude veřejnosti k dispozici od června letošního roku. Tím je snad i vysvětlen požadavek formulovaný jako: „muzeum, které si mj. klade za cíle zmapovat region, by se mělo pokusit takovou problematiku pojednat co nejkomplexněji…“. Muzeum se o komplexnost pochopitelně snaží, je to jeho práce. Ale není účelem této práce „pověsit“ vše ihned na web. Zvlášť jedná-li se o publikace závěrů vlastních výzkumů. Pak bychom si totiž opravdu mohli vystačit pouze s utopií virtuálního světa a faktické, reálné muzeum raději nebudovat. A to naším cílem není.

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com