chmm2Zemědělství v Brdech a na Podbrdsku se nemohlo nikdy pyšnit pěstováním náročných plodin a vysokými výnosy. Zdejší chudé, kamenité půdy na úbočí vrchů či v náplavech potoků a na močálech v okolí rybníků neposkytovaly nikdy dostatek živin. Ani zdejší klima příliš nesvědčilo rostlinné výrobě. Přesto se pěstovalo zprvu méně náročné obilí jako proso a oves, později i pšenice, žito a ječmen. Chléb se pekl většinou podomácku, teprve od konce 19. století se začaly ve větším provozovat pekařské živnosti, z počátků se orientující spíše na pečivo. Obilí se v domácnostech skladovalo (kromě špýcharů a špýchárků v usedlostech) v dřevěných truhlách na zrno, mouka pak obdobně v tzv. moučnicích. K míchání těsta v dížích sloužily dřevěné kopisti. Těsto se dopracovávalo v dřevěných korýtkách a pecny či veky chleba se většinou dotvarovaly na slaměných ošatkách. Do roztopené pece se chléb sázel zvláštní plochou dřevěnou či plechovou lopatou.

chmm1Díky poměrně rozlehlým lukám se úspěšně choval hovězí dobytek, ovce a kozy. Mléko se odstřeďovalo, zprvu pouhým odstáním a sebráním tučné frakce na povrchu (smetana). Od konce 2. poloviny 19. století se hojně začalo užívat odstředivek. Jednu z nich, Agroseparator K2, předvádíme včetně vnitřních komponent v uzavřené vitríně. Ze smetany se vyrábělo máslo, buď v primitivnějších stloukacích máselnicích, anebo v sofistikovanějších máselnicích rotačních. Čerstvý tvaroh, zabalený v čistém propustném plátně se zbavoval vody ve zvláštním lisu.

Dalším odvětvím hospodaření bylo včelaření. Brdy a Podbrdsko poskytovaly všechny základní druhy medu, ať již lesní, luční, nebo z ovocných stromů a lip. Včelařství bývalo v kraji velmi rozšířené již od nejstarších dob, kdy se využívaly ještě primitivní lesní brtě. Od druhé poloviny 19. století se české včelařství zapsalo do světové historie hospodářství vynálezem medometu (František Hruška). Dva z medometů, z konce 19. století a 20. let 20. století, spolu se včelařským nářadím a různými přípravky, si můžete v expozici prohlédnout. Ve Strašicích přebýval i jeden z otců moderního včelařství, páter Josef Kebrle, který byl ve 20. letech 20. století šéfredaktorem velmi rozšířeného a čteného odborného časopisu „Český včelař“.

RNDr. Martin Lang

 

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com