Sádrový model pro licí formu -  Ukřižovaný, F. Bílek. Zapůjčeno Nár. tech. muzeem v Praze