Dalmanitina cilinensis, vrchRumpál, libeňské souvrství, ordovik, Pa0350