Leonaspis leonhardi, Kosov u Kr. Dvora, kopaninské souvrství, silur, Pa0359