Improvizované jeviště v muzejní zahradě. Foto V. Hitman