otevreni1Sobota 22. května 2010 se ve Strašicích nesla ve znamení slavnostního zahájení provozu dostavěného a rozšířeného Muzea Středních Brd. Muzeum se podstatně zvětšilo o nové plochy stálých výstav. Byla přestavěna část původních expozic v objektu bývalé důstojnické vily. Dřevěná budova ubikací mužstva obsahuje novou turistickou ubytovnu. Její patro pak nabízí  další část muzejních expozic. Na přilehlých pozemcích byla zkultivována zahrada s novými venkovními expozicemi. Obec tak splnila všechny úkoly, které si před třemi lety sama zadala projektem Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko, Strašice. Projekt z největší části financovala Regionální rada pro rozvoj Jihozápad v rámci programu ROP II NUTS – Jihozápad za přispění fondů Evropské unie. Menší část projektu uhradila obce Strašice ze svých rozpočtů na léta 2009  - 2010.

Slavnostní zahájení provozu muzea sledovalo kolem šesti set návštěvníků. Program byl zahájen projevem starosty Strašic Jiřího Hahnera, který uvítal vzácné hosty i všechny přítomné. Z osobností veřejného a vědeckého života můžeme jmenovat senátora MUDr. Luďka Sefziga, náměstka ministra vnitra Ing. Jaroslava Salivara, radního pro kulturu a cestovní ruch Plzeňského kraje Václava Koubíka, rektora Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Josefa Průšu, Csc., starostu města Radnice RNDr. Josefa Paška, starostu obce Dobřív Ing. Milana Kozlíka, ředitelku Městského muzea ve Zbirohu Mgr. Dagmar Viletovou a členy Rady a Zastupitelstva obce Strašice. Jiří Hahner vyzdvihl, že projekt muzea splnil sen řady minulých strašických pokolení. Není však určen pouze pro současnost, ale bude sloužit mnoha příštím generacím. Muzeu popřáli v krátkých projevech vše nejlepší do jeho dalších let Luděk Sefzig, Jaroslav Salivar a Josef Průša. Po nich promluvil o historii nově vybudovaného areálu vedoucí kulturního odboru OÚ Strašice Mgr. Tomáš Makaj a jako poslední pohovořil o významu muzea pro kulturní život a přínosu pro obec, ale i celou širokou veřejnost, vedoucí muzea RNDr. Martin Lang.

O dobrou náladu sobotního dopoledne se postarala oblíbená dechová kapela Cheznovanka. K ozvláštnění události přispěli i členové Vojenského historického sdružení Brdy a Strašice svými naleštěnými přistavenými vojenskými autoveterány. Nechyběli členové dalšího strašického muzea, Škoda Bus klubu Plzeň, se svým dnes již historickým autobusem. Nabídku zábavy a poučení doplnili i zvláštním otevřením svých muzejních prostor v areálu bývalých kasáren.

Ve stejnou dobu jako Muzeum Středních Brd zahajoval provoz i nově vytvořený Sluneční park společnosti American way Solar, který bude zájemcům předvádět moderní ekologické technologie využití sluneční energie. Pro unavené bylo otevřené občerstvení ve Společenském domě a tak snad nic nezkalilo opravdu první slunečný den po mnoha deštivých a nevlídných. K slavnostnímu rázu dne přispěla i vlajková výzdoba na obecních budovách se státními, unijní a obecními vlajkami.

otevreni2Po úvodním ceremoniálu se všichni hosté vydali na prohlídku nových expozic i ostatních prostorů. Učiňme tak ve zkratce i my. V suterénu „Vily“ se představila nově ztvárněná expozice „Protiletecký kryt za druhé světové války“, doplněná připomínkou smutných dob na přelomu 40. a 50. let minulého století, kdy byli ve Strašicích vyslýcháni politicky nespolehliví vojáci, především z tzv. Vládního vojska. O patro výš pak vítala návštěvníky pozměněná místopisná expozice, odkud zmizely venkovské reálie. Nahradila je vzpomínka na Podbrdsku kdysi hojně rozšířené krejčovské řemeslo. Menších, ale nápaditých změn se dočkala i expozice vojenských dějin v letech 1939 – 1945. V dřevěném objektu ubikací mužstva byly vytvořeny dva tématické okruhy: vojenský a civilní, resp. venkovský. Vojenské téma zastupuje celkem pět dílčích okruhů: historie armády na Brdech v letech 1945 – 1948, dále shodná tématika v letech 1949 – 1969 a od r. 1970 po současnost. Na ně navazuje expozice nazvaná „Na brdském cvičišti“ a další, s názvem „Brdské zajímavosti“, s podtitulkem „Osudové okamžiky na Brdech“. Civilní venkovský život na Brdech a Podbrdsku prezentují tři dílčí expozice. První je o obživě zemědělského lidu a nese pojmenování „Chléb, mléko a med“. Druhá, s názvem „Les a voda ve službách člověka“ poukazuje na význam lesů a vodních toků i nádrží pro život v brdském regionu. Konečně třetí, zvaná „U nás“ dává nahlédnout do minulosti domácností  Podbrdska. Venkovní expozice na pozemcích v okolí a mezi oběma budovami zastupuje arboretum původních i introdukovaných rostlinných druhů v Brdech a Podbrdsku. Kromě vzrostlých stromů, ponechaných na místě z minulých dob sem byla vysazena řada nových sazenic stromků. V sousedství Vily se prostírá geopark s různými vzorky hornin z regionu i nevelké lapidárium Strašic. Před Vilou na vnitřní komunikaci byly instalovány historické zemědělské stroje. Pozemky se díky nápadité úpravě zahradním architektem mění v relaxační zahradu, kde své uplatnění nalezlo i původní, ale nově zaizolované zahradní jezírko.

Návštěvníci se seznámili též s nově vybudovanou turistickou ubytovnou v přízemí objektu bývalých ubikací mužstva. Nocležníkům budou sloužit dva čtyřlůžkové a pět dvoulůžkových pokojů se zázemím. Pokoje jsou kasárensky strohé, s vojenskými kovovými lůžky, v případě „čtyřlůžáků“ sestavenými do paland. Autenticitu prostředí zvyšují i obnovené štítky na kavalcích s označením vojenských funkcí. Dále jsou místnosti vybavené původními vestavěnými skříněmi na výstroj. Je tu ještě stolek s židlemi - a toť vše.. Už to sezení a stůl je oproti pravým bývalým ložnicím mužstva nemyslitelný nadstandard!

V průběhu rekonstrukčních prací byla až úzkostlivě dodržována snaha zachovat původnost dřevěného objektu, stejně jako tomu již bylo i v případě důstojnické vily. Vnější vzhled objektu pozměnila jen redukce počtu komínů. Drtivá většina oken byla repasována a jen několik jich muselo být zhotoveno jako repliky. Totéž se týká i dveří. I detaily, jako je kování (pokud nebylo opraveno původní), byly vybrány, aby vypadaly dobově. Nátěry byly přizpůsobeny původním barvám. I na sociálním zázemí se barva nových dlaždiček a kachlíčků přizpůsobila originálnímu stavu.

otevreni3Stavební projekt celého areálu zpracovala projekční kancelář Zdenky Barchánkové. Generálním dodavatelem stavebních prací byla rokycanská pobočka firmy S+H a nutno říci, že všichni její pracovníci i subdodavatelé se opravdu snažili, o což se přičinil zejména stavbyvedoucí Ing. Aleš Procházka. Projekt zahrady zpracovala Ing. Olga Balounová z firmy Zahrady Oliver. Zahradnické a lesácké práce provedla táž firma a parta pod vedením Jana Hájka. Expoziční mobiliář je dílem fy Glassform ze Sadské.  Managing celého projektu měl na starosti vedoucí muzea Martin Lang, technický dozor vykonávala stavební technička OÚ Jana Miščíková, historický dohled obstarával  Tomáš Makaj, ekonomické záležitosti spravovala Jana Hladová. Průběh prací na celém projektu monitoroval a koordinoval starosta Jiří Hahner.  Za poskytovatele dotace, ROP, projekt sledovala a kontrolovala Eva Pechová, DiS, z implementačního pracoviště v Plzni.

Scénář vojenské části expozic a arboreta zpracoval Tomáš Makaj. Scénář pro venkovské expozice, geoparku a strojního zemědělského parku je dílem Martina Langa. Odbornými poradci byli Ing. Petr Ježek z Vojenského historického sdružení Brdy, Vladimíra Týcová z Okresního archivu v Rokycanech, Ing. Václav Jiřička z občanského sdružení Sv. Vavřince, Mgr. Jana Bělová z Muzea hlavního města Prahy, PhDr. Irena Bukačová z Muzea severního Plzeňska, Mgr. Irena Laboutková z Národního technického muzea a další. Konzervační práce muzejních exponátů provedli Petr Ježek, Roman Vištiak, Václav Košař (Dobřív) a Gabriela Langová. Odborná restaurátorská práce pochází z ateliéru Mgr. Renaty Hronové z Rokycan. Vlastní realizaci a instalaci expozic provedl smíšený kolektiv pracovníků kulturního odboru OÚ Strašice a externistů,: Renata Převrátilová, Eva Lexová, Vladimíra Týcová, Tomáš Makaj, Martin Lang a Petr Ježek. Náročnou administrativu přípravy expozic zvládly Eva Lexová a Renata Převrátilová.

Poděkování patří i Janu Tomášovi a Antonínu Horáčkovi z fy Autodoprava Jan Tomáš, dopravcům Jaroslavu a Lukáši Čejkovým, lakýrníkům Petru Bradovi a Viktoru Machovi i Odtahové službě Vaňourek.

Dobrovolné práce odvedli strašičtí občané Anna Juriková, Václav Jiřička, Petr Matějka, František Slavík a Jan Horský.

Sluší se poděkovat i mnoha dárcům muzejních předmětů, jejichž aktualizovaný seznam přineseme  na těchto webových stránkách muzea.

Rada obce vydala pro Areál zážitkové a poznávací turistiky, resp. Muzeum Středních Brd nový Návštěvní řád a Ubytovací řád pro turistickou ubytovnu. Současně byl zpracován i nový Provozní řád pro ubytovací zařízení. Nové předpisy jsou vyvěšeny na recepci a pokladně muzea.

V muzeu začíná fungovat nové Informační centrum, které spravuje Renata Převrátilová. Je dostupné na telefonním čísle 371 59 59 59 a bude zodpovídat všechny případné dotazy o službách nejen muzea a ubytovny, ale i o turistických atraktivitách v okolí. Muzeum je v sezóně (od 1. 4. do 30. 9.) otevřeno od úterý do neděle od 10 do 17 hodin s polední přestávkou od 12 do 13 hodin. Vzhledem k rozlehlosti areálu začínají prohlídky v každou celou hodinu. Poslední prohlídka je možná od 16 hodin.

Přejme Muzeu Středních Brd i celému Areálu zážitkové a poznávací turistiky co nejdelší a plodný život, aby bylo velkým přínosem pro celou obec Strašice, neboť, jak řekl Jiří Hahner, „muzeum nebudujeme na roky, ale na celá staletí“.

Muzeum Středních Brd, Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko, Strašice, 338 45 Strašice 405, tel. 371 59 59 59, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

icentrum
fbook
youtube
červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
kalendarStrašický kalendář
kronika Strašické kroniky a matriky

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com