kriz naves 1 thumbObec se rozhodla navrátit na náves druhý křížek. Bude stát poblíž školy. Jedná se o náhradu kříže kdysi necitlivě a nesmyslně odstraněného. Údajně byl uložen… Pak jsme v r. 2009 objevili jeho kamenný podstavec, poškozený a omlácený v hromadě složeného štěrku a strženého asfaltu, v tehdy neutěšeném zákoutí v kasárnách pod Společenským domem. Putoval do malého lapidária ve venkovní expozici muzea. Loni jej prohlédl a zdokumentoval kameník. Obec se totiž rozhodla křížek vrátit na jeho místo a letos podává žádost o grant na jeho obnovu.

kriz naves 2Původní litinový kříž se ovšem navždy ztratil. Můžeme předpokládat, že byl rovněž uložen – do výkupu starého železa a stržilo se za něj na dvě, tři piva…

Bylo zapotřebí získat kříž jiný, který by však splňoval důležitou podmínku: shodu či alespoň blízkou příbuznost s originálem. Díky příteli našeho muzea, panu Jiřímu Kepkovi z Karlštejna, jsme jej získali, zdokumentovali, přivezli a určili. Křížek svým provedením náleží do okruhu brdské, resp. podbrdské funerální litiny. Tento typ se objevuje v druhé polovině 19. století ve vzornících sléváren Železáren královského města Rokycan v Klabavě, Arcibiskupských železáren v Rožmitále pod Třemšínem nebo Hopfengärtnerových sléváren v Holoubkově (Hopfengärtnerův vzorník najdete i v expozici Místopisu a moderní historie v našem muzeu). Dokonce jej nalezneme v nejstarším, ale anonymním vzorníku uloženém v berounském Muzeu Českého krasu. Těžko přesněji určit jeho původ, tento typ sdíleli tehdy uvedení výrobci zcela běžně, jejich modeléři a formíři migrovali mezi podniky, leccos se okoukalo u sousedů… Pro nás je však důležité, že se jedná o výrobek nezpochybnitelně podbrdského okruhu, z někdejšího „železného srdce Čech“. Vůbec nelze vyloučit, že mohl být odlitý i přímo ve Strašicích.

Lze předpokládat, že se kříž, renovovaný a na přesné replice původního soklu, objeví na návsi ještě letos. Původní kamenný podstavec však již zůstane v muzejní expozici.

Martin Lang