litina senat 2018Srdečně Vás zveme na výstavu "Podbrdská litina - Umění i řemeslo", která bude instalována ve Výstavní síni Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 1. března - 30. dubna 2018. Výstavu pořádá senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., autorem a kurátorem výstavy je RNDr. Martin Lang z Muzea Středních Brd ve Strašicích.

Co na výstavě uvidíte prozrazuje připojený doprovodný text.

 

Výstava „Podbrdská litina – Umění i řemeslo“

Kraj na Brdech a Podbrdsku nebyl nikdy úrodný. Jeho bohatství spočívalo v zásobách železných rud a lesů k pálení dřevěného uhlí pro tavbu železa. Od 17. století, kdy u nás byly spuštěny první vysoké pece, se železo začalo nejen kout, ale i slévat. Z litiny, stejně jako dříve z bronzu šly dobře odlévat nejen čistě užitkové, ale i umělecko-řemeslné předměty. Válečné doby ukázaly, jak snadno a levně se dají nahradit výrobky z drahých a barevných kovů právě litinou. Stala se tak vlastně i jakýmsi vyjádřením vlasteneckého cítění: občan nabídl své monarchii cenný kov pro vedení války. Železné hutě se slévárnami často úspěšně provozovaly aristokratické rodiny, jako byla hrabata z Vrbna a Bruntálu, knížata Hanavská, Fürstenberská a další, ale s nimi i církevní instituce, např. Arcibiskupství pražské či královská města jako Rokycany.

Jako vzorek dnes pozapomenutého umění jsme pro výstavu vybrali výrobky z železáren v Komárově, Klabavě, Holoubkově a Strašicích. Artefakty pocházejí ze sbírek Národního technického muzea v Praze, Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech – pobočky Západočeského muzea v Plzni a Muzea Středních Brd ve Strašicích. Prezentované staré hutě zeměpisně víceméně leží v senátním obvodu č. 8 – Rokycany, zastoupeném senátorkou doc. MUDr. Miladou Emmerovou, CSc., pořadatelkou výstavy.

Srdečně zve RNDr, Martin Lang, autor a kurátor výstavy