Měsíc duben letošního roku byl pro vznikající Muzeum Středních Brd v rámci Areálu zážitkové a pobytové turistiky doslova hektický. Co všechno se tedy přihodilo?

V prvé řadě proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, resp. rekonstrukce. Zvítězila v něm rokycanská stavební firma S+H. Přestože vítěz je znám, musí ještě proběhnout zákonná odvolací lhůta pro ostatní účastníky konkursu.

Sbírky se počínají utěšeně rozrůstat. Do mineralogického fondu přibyla nádherná kolekce nerostů z bývalých příbramských dolů, tzv. „stará Příbram". Jedná se o soubor 25 minerálů skutečně špičkové kvality, mezi nimiž nechybí takové sbírkové šperky, jako je např ryzí stříbro nebo děsivec či sametka. Nádherný je pyromorfit s cerusitem, bornit, stromeyerit a willemit. Z vlastního sběru pochází i pěkný žilný smolinec z Hájů. Mineralogickou sbírku rozšířil i velkorysý dar soukromého sběratele až z dalekých Velvar, zahrnující nejrůznější česká, slovenská, ale i evropská a světová naleziště. Další sběratel daroval muzeu drobnou kolekci, v níž vyniká skvělý vesuvian z Házlova i pěkný soubor pěkných monokrystalů augitu.

Velmi posílil i fond paleontologie. Přibyli zástupci kambrických, ordovických a silurských trilobitů, brachiopodů, plžů, ostnokožců, hyolitů a dalších zoofosilií  z Barrandienu ze světově proslulých lokalit ze Skryjí, Jinců, Týřovic, Terešovské huti, Oseka, Ejpovic, Rumpálu, Sutice, Kosova, Loděnic, sv. Jana pod Skalou, Bubovic aj. Zcela výjimečný je dar překrásně uchované pradávné fosilie ze svrchního proterozoika Pteridinium simplex, jež pochází až z jihoafrické Namibie. Velmi zajímavý je i paroh pleistocénního losa nalezený v Chotíkovské pískovně. Rovněž z Chotíkova pochází zajímavý rozříznutý a leštěný fosilní kmen tzv araukaritu.

Muzeum získalo pro své expozice rovněž velmi pěkný dobový nábytek. Především je to kompletně zrestaurovaný psací stůl s tzv. americkou roletou z 30. let s židlí. Dále velmi pěkný komplex měšťanského salónu z Rokycan vyrobený v r. 1911 ve stylu doznívajícího kubismu a počínajícího art-decca. Z průmyslových výrobků je velmi pěkný funkční starý psací stroj zn. Underwood.

Rozšiřuje se i fond militárií, muzeum má v současnosti k disposici již úplné, nebo alespoň částečné uniformy z předválečného, válečného i poválečného období (české, ruské, německé, britské). Ve fondech i ze zápůjček pro expozici je již pěkná kolekce pobočních zbraní.

Nevelká, avšak velmi cenná a zajímavá je kolekce z pozůstalosti herce pražského Národního divadla Jindřicha Mošny, zapůjčená na neurčito ze soukromé sbírky. Mj. obsahuje vysoké ocenění hercových zásluh z počátků 20. století v podobě stříbrné a zlaté medaile „Pocta korunou zásluh", kterou udělovalo Královské město Praha.

Rozrostla se i sbírka venkovského ručního nářadí od soukromých dárců, přibylo několik zajímavých historických fotografií. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout zásluhy některých strašických občanů, kteří řadu sbírkových předmětů muzeu nabídli. Příznačné pro dary je, že vesměs jsou dárci skromní a nechtějí být jmenováni.

V současnosti má muzeum zaevidováno již téměř 300 přírůstků s cca 350 inventárními položkami a každý den přibývají nové. Nezpracován je minimálně dvojnásobek tohoto počtu, rychleji to prostě nejde, neboť dokumentaci je třeba věnovat tu největší pečlivost.

Muzeum samozřejmě vyvíjí vlastní akviziční aktivity a jeho pracovníci i externí spolupracovníci jsou po část svého pracovního, ale převážně volného času v terénu.

Muzeum se prezentovalo v tisku reportáží J. Jizby v Podbrdských novinách, ale i vlastními pracemi v odborném tisku. Stať o strašickém muzeu vyšla v časopise Národního muzea v Praze „Muzejní a vlastivědná práce", v tisku je další článek pro tento časopis, rovněž k tisku se připravuje článek k výročí příbramského solu Vojtěch a recenze encyklopedie Plzeňsko - Příroda, historie, lidé ve sborníku příbramského archivu „Podbrdsko". Muzeum se prezentovalo i na setkání vyznavačů adrenalinových sportů a festivalu outdoorových filmů v Mýtě.

Muzeum zažádalo o členství a registraci v Asociaci muzeí a galérií ČR.

A co muzeum chystá v dalším měsíci? Především bude zahájena fyzická rekonstrukce bývalé velitelské vily v kasárnách. Je třeba započít s s konzervátorskou a restaurátorskou činností u řady sbírkových předmětů ze společensko-vědních fondů. Samozřejmě se nezapomíná na libreto a scébnáře k expozicím, které se neustále precisují. V neposlední řadě budou pokračovat další akvizice a evidence sbírek. Zapomínat se nebude ani na vědeckou publicistickou činnost, především se začne zpracovávat příspěvek o historických strašických dolech pro Hornický seminář a jeho sborník v Národním technickém muzeu. Započneme i s prací na populárně - naučné pubilkaci o strašickém místopisu, přírodě a dějinách.