Vila v červenci 2009Ačkoliv celý letošní červenec nebyl po stránce počasí nic moc, a své by o tom pověděli hlavně pokrývači a fasádníci, práce na rekonstrukci vily se nezastavily ani na okamžik. I o víkendech tu bylo možno vidět pracující řemeslníky. Střecha objektu je před dokončením, původní okrovou barvu dostává fasáda, většina vnitřních omítek už zasychá, v suterénu se činí podlaháři a pokladači dlaždic. Ze stěn trčí konce elektrických a slaboproudých kabelových rozvodů, hotový je i rozvod topení, průběžně se montují radiátory. Objekt dostal nová okna, repliky původních. V době, kdy budete číst tyto řádky, se budou pokládat podlahy v nadzemních podlažích. Malíři už chystají rozprašovače a štětky. Postup prací je sledován jak technickým dozorem investora, tak i budoucími uživateli. Každý pracovní týden začíná kontrolním dnem. Stavbu v polovině měsíce navštívili i pracovníci památkového dozoru a s průběhem dosavadních prací vyjádřili spokojenost.

Počet zaevidovaných sbírkových předmětů stále narůstá. V Přírůstkové knize je zapsáno na 600 přírůstkových čísel, jež v sobě skrývají na tisícovku čísel inventárních. Prakticky ve všech případech se u přírůstků jedná o druhý stupeň dokumentace.

Do sbírek přibyl další pěkný, dnes již historický Sillingerův a Petrášův herbář, původně určený pro střední školy. Získali jsme i malou, ale pěknou sbírku dermoplastů (česky „vycpanin") savců - jezevce lesního, černé i rezavé variety veverky obecné a tchoře světlého a ptáků - bažanta obecného, straky obecné, koroptve polní, drozda zpěvného, špačka obecného i sojky obecné.

Do fondu militárií byly doplněny některé výstrojní součástky československé armády po roce 1945. Podařilo se z větší části dokompletovat československého důstojníka (majora) z roku 1945, dále je již kompletní maskovaná uniforma průzkumníka z konce padesátých let. Z této doby se podařilo také sehnat útočný nůž VO-7. V současnosti je také dokompletována letní uniforma podporučíka z třicátých let minulého století. Na restaurování čeká soubor letních uniforem z let padesátých. Cenná je i získaná fotodokumentace a soubor dobových vyhlášek. V rámci muzejní spolupráce byl kontaktován Vojenský historický ústav, který přislíbil možnost zápůjčky některé vojenské techniky. Do expozice věnované protiletecké obraně přibyly plynové masky pro civilní obyvatelstvo z let 1936-38. Jedná se především o typ Fatra FM1b(1938) a Fatra vz.35 (1938), dále přibyla i plynová maska pro německou Luftwaffe z období II. světové války.

V expozici věnované archeologii Středních Brd bylo provedeno rozdělení nálezů od různých dárců a z nálezů získaných při jednotlivých archeologických projektech. Doba nejstarší je zde reprezentována ojedinělými nálezy z nichž můžeme jmenovat torzo křemencového nože ze starší fáze pozdní doby kamenné, který byl nalezen přímo ve Strašicích. Dále je dobré upozornit na neolitickou sekyru (5300-1800 př.n.l), která sloužila jako tzv. hromový klín. Zajímavý je střep zdobený svislým hřebenováním pocházející z tzv. doby římské (0- 400 let), který byl nalezen nedaleko Mýta. Raný středověk je zde reprezentován nálezy typické slovanské keramiky z okolí Cheznovic. Období přemyslovské kolonizace ( 13. století) je zastoupeno především technickou keramikou z kolomazných (dehtařských) pecí. Vládu Lucemburků nám poté připomenou tzv. pražské groše. Zajímavostí je také zachovalá nádoba z předhusitského období, která byla často používána při ukládání pokladů. Období husitské je zastoupeno ukázkou dobového střeliva a zlomkem komorového kachle s protihusitským motivem vlka jako falešného kazatele. Renesance a období novověku je pak reprezentováno především užitkovou keramikou.

kamenyMístopisný fond rozšířila řada drobných i větších předmětů denní potřeby, krásná ruční lisová ždímačka, nádherná kamna s válcovou šachtou i pěkný litinový „bubínek". Slávu brdského cvočkařství připomene vzorník hřebů, cvočků a dalších drobných kovaných výrobků. Pěkný exemplář zapůjčilo město Mirošov v podobě vyšívaného historického praporu tamní Dělnické tělovýchovné jednoty. V sousedství stavby se počíná formovat zárodek exteriérové sbírky hornin Brd a Podbrdska v podobě někdy až půltunových kamenných bloků. Hever, sochory a dokonce autojeřáb tu nezahálely ani o víkendu.

Kompletujeme budoucí expozice pro objekt vily; mytí, čištění, leštění a konzervování nebere konce. Expozice se bude moci pochlubit skvěle restaurovaným dynamem ze zaniklého rokycanského hamru Ježek, dokončena je odborná obnova měšťanského salonu z r. 1911, ke konci se schyluje i restaurace dobové kuchyně z 30. let 20. století. Prakticky kompletní jsou již exponáty z oboru geologických věd, botaniky i zoologie. Takřka před dokončením je kompletace sbírky militárií pro období do r. 1945. Zpracovává se již i konečná podoba místopisné sbírky. Objednány jsou a vyrábějí se nové plně transparentní, protože většinou celoskleněné vitríny. Pro ochranu budoucích exponátů z textilu či papíru bylo do některých z nich zvoleno osvětlení LED diodami, ostatní budou nasvíceny halogenovými lampami.

V jednání je dlouhodobá zápůjčka předmětů připomínajících tradici rudné i uhelné těžby na Brdech a v okolí. Požádali jsme Národní technické muzeum v Praze o zapůjčení nátřasného žlabu, hajcmanu, důlních armatur a dokonce - důlního záchodu. Rovněž jsme tutéž instituci požádali o zápůjčku překrásného sádrového modelu „Ukřižovaného" od představitele české secese a symbolismu Františka Bílka. Model byl určen pro licí formu sléváren komárovských železáren.

Pokud se týká muzejních expozic první etapy výstavby Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko ve Strašicích, hledíme do nejbližší budoucnosti s opravdu velkou dávkou optimismu, ačkoliv datum je vysoké a termíny neúprosné. Svým návštěvníkům však muzeum připraví opravdu pěknou i poučnou podívanou, za níž by se rozhodně nemusela stydět leckteré starší, po dlouhá desetiletí budovaná „kamenná instituce".

icentrum
fbook
youtube
prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
sobota 09. 12. 2023 14:00 
Třítrubecké troubení
neděle 10. 12. 2023 10:00 
Tvorba a prodej vánočních dekorací
neděle 10. 12. 2023 13:00 
Autorské čtení: Mikuláš Pešta - Třemšínský drak
sobota 16. 12. 2023 10:00 
Tvorba a prodej vánočních dekorací
kalendarStrašický kalendář
kronika Strašické kroniky a matriky

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com