Rada obce Strašice vydává tento 

Ubytovací řád
Turistické ubytovny Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko, Strašice
 

1. Turistická ubytovna slouží k ubytování jednotlivců i skupin (výprav, účastníků seminářů apod.). Celková kapacita ubytovny je 18 lůžek. Registrace na recepci je možná od 10 do 11 a od 13 do 16 hodin. Ubytovací prostory je nutné opustit do 10 hodin dne, do kdy bylo sjednáno ubytování, pokud předem nebylo sjednáno jinak.

2. Pokoje jsou určeny k využití v plné kapacitě. Proto nelze uplatňovat nárok na menší obsazení pokojů, není-li předem sjednáno jinak.

3. Hygienická zařízení jsou společná, avšak zvlášť pro ženy a muže.

4. V ubytovně ubytovává vedoucí areálu, příp. jeho pověřený zástupce (služba na recepci), který ubytovanému lůžko předá. K vybavení náleží prostěradlo, podhlavník, spací pytel, vložka do spacího pytle, klíče od vchodu ubytovny, vnější branky a pokoje. Na vyžádání kopřiváková deka.

5. Veškeré pokoje jsou dvoulůžkové a čtyřlůžkové. Lůžka jsou stylová, bývalá armádní, a nelze požadovat zvýšení jejich standardu. V případě, že kapacita ubytovacího pokoje je vyčerpána, lze na zvláštní přání ubytovávaných skupin (např. rodin) pokoj dovybavit přistýlkou, avšak pouze v podobě zdravotnických vojenských nosítek s výbavou, viz bod 4.

6. Ubytovna je vybavena společnou kuchyňkou sloužící zároveň jako společenská místnost všem ubytovaným.

7. Ubytovaní jsou povinni:

 • Dodržovat pravidla slušného občanského chování mezi sebou i vůči pracovníkům turistického areálu a zachovávat dobrovolnou kázeň tak, aby nebyli na obtíž klidu a odpočinku ostatních ubytovaných. Zachovávat v řádném stavu ubytovnu i veškeré její vybavení.
 • Před odchodem předat své lůžko a jeho vybavení službě na recepci a strpět kontrolu zařízení opouštěného pokoje.
 • Veškeré nastalé škody i neúmyslné, jež ubytovaní způsobí, hlásit ihned na recepci či správci areálu. Veškeré škody, které ubytovaní způsobí, jsou povinni uhradit v plné výši vyčíslené škody.
 • S případnými návštěvami se setkávat pouze ve společných prostorech, příchod návštěvy na pokoj ve výjimečných a předem ohlášených případech může povolit služba na recepci.

8. Ubytovaným je zakázáno:

 • Používat na pokojích vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, jež slouží osobní hygieně (např. holicí strojky, vysoušeče vlasů).
 • Používat otevřený oheň a kouřit v prostorách celého areálu s výjimkou místa ke kouření vyhrazeného a řádně označeného.
 • Přechovávat v prostorách ubytovny hořlaviny a lehce vznětlivé látky.
 • Znečišťovat prostředí areálu a rušit mezi 22. a 6. hodinou noční klid.
 • Hrát v prostorách areálu hazardní hry.
 • Vařit na ubytovně, s výjimkou přípravy teplých nápojů a ohřevu hotových jídel v prostorách společné kuchyňky.
 • Uskladňovat na pokojích i ve společných vnitřních prostorách jízdní kola, koloběžky, motocykly, mopedy a vozíky.
 • Vstupovat bez vědomí a souhlasu recepčního do prostorů muzea na 1. patře.

9. Ubytovaný má právo převzít pokoj čistý a vybavený. Při dlouhodobějším pobytu má nárok na poskytnutí úklidu ze strany ubytovatele (1x týdně setření prachu, umytí podlahy), 1x týdně výměnu prostěradla a vložky do spacího pytle. Ubytovaný má právo na použití společné kuchyňky k výše vyjmenovaným účelům.

10. Jízdní kola, motocykly, mopedy a vozíky se uskladňují ve zvláštním prostoru a stojanech vykázaných správou areálu. Cenné předměty si mohou ubytovaní uložit do úschovy. Za ostatní osobní věci, uložené mimo tato místa, správce areálu neručí.

11. Přivádět a vnášet zvířata do prostoru ubytovny je možné pouze výjimečně, s platným veterinárním osvědčením a jedině s předběžným souhlasem správce areálu. Jejich venčení v prostoru areálu není dovoleno.

 

Příloha č. 1 k Ubytovacímu řádu

Přílohou č. 1 k Ubytovacímu řádu je Ceník služeb turistické ubytovny Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko, Strašice

 
 
icentrum
fbook
youtube
kalendarStrašický kalendář
kronika Strašické kroniky a matriky

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com