Vila v červenci 2009Ačkoliv celý letošní červenec nebyl po stránce počasí nic moc, a své by o tom pověděli hlavně pokrývači a fasádníci, práce na rekonstrukci vily se nezastavily ani na okamžik. I o víkendech tu bylo možno vidět pracující řemeslníky. Střecha objektu je před dokončením, původní okrovou barvu dostává fasáda, většina vnitřních omítek už zasychá, v suterénu se činí podlaháři a pokladači dlaždic. Ze stěn trčí konce elektrických a slaboproudých kabelových rozvodů, hotový je i rozvod topení, průběžně se montují radiátory. Objekt dostal nová okna, repliky původních. V době, kdy budete číst tyto řádky, se budou pokládat podlahy v nadzemních podlažích. Malíři už chystají rozprašovače a štětky. Postup prací je sledován jak technickým dozorem investora, tak i budoucími uživateli. Každý pracovní týden začíná kontrolním dnem. Stavbu v polovině měsíce navštívili i pracovníci památkového dozoru a s průběhem dosavadních prací vyjádřili spokojenost.

Počet zaevidovaných sbírkových předmětů stále narůstá. V Přírůstkové knize je zapsáno na 600 přírůstkových čísel, jež v sobě skrývají na tisícovku čísel inventárních. Prakticky ve všech případech se u přírůstků jedná o druhý stupeň dokumentace.

Do sbírek přibyl další pěkný, dnes již historický Sillingerův a Petrášův herbář, původně určený pro střední školy. Získali jsme i malou, ale pěknou sbírku dermoplastů (česky „vycpanin") savců - jezevce lesního, černé i rezavé variety veverky obecné a tchoře světlého a ptáků - bažanta obecného, straky obecné, koroptve polní, drozda zpěvného, špačka obecného i sojky obecné.

Do fondu militárií byly doplněny některé výstrojní součástky československé armády po roce 1945. Podařilo se z větší části dokompletovat československého důstojníka (majora) z roku 1945, dále je již kompletní maskovaná uniforma průzkumníka z konce padesátých let. Z této doby se podařilo také sehnat útočný nůž VO-7. V současnosti je také dokompletována letní uniforma podporučíka z třicátých let minulého století. Na restaurování čeká soubor letních uniforem z let padesátých. Cenná je i získaná fotodokumentace a soubor dobových vyhlášek. V rámci muzejní spolupráce byl kontaktován Vojenský historický ústav, který přislíbil možnost zápůjčky některé vojenské techniky. Do expozice věnované protiletecké obraně přibyly plynové masky pro civilní obyvatelstvo z let 1936-38. Jedná se především o typ Fatra FM1b(1938) a Fatra vz.35 (1938), dále přibyla i plynová maska pro německou Luftwaffe z období II. světové války.

V expozici věnované archeologii Středních Brd bylo provedeno rozdělení nálezů od různých dárců a z nálezů získaných při jednotlivých archeologických projektech. Doba nejstarší je zde reprezentována ojedinělými nálezy z nichž můžeme jmenovat torzo křemencového nože ze starší fáze pozdní doby kamenné, který byl nalezen přímo ve Strašicích. Dále je dobré upozornit na neolitickou sekyru (5300-1800 př.n.l), která sloužila jako tzv. hromový klín. Zajímavý je střep zdobený svislým hřebenováním pocházející z tzv. doby římské (0- 400 let), který byl nalezen nedaleko Mýta. Raný středověk je zde reprezentován nálezy typické slovanské keramiky z okolí Cheznovic. Období přemyslovské kolonizace ( 13. století) je zastoupeno především technickou keramikou z kolomazných (dehtařských) pecí. Vládu Lucemburků nám poté připomenou tzv. pražské groše. Zajímavostí je také zachovalá nádoba z předhusitského období, která byla často používána při ukládání pokladů. Období husitské je zastoupeno ukázkou dobového střeliva a zlomkem komorového kachle s protihusitským motivem vlka jako falešného kazatele. Renesance a období novověku je pak reprezentováno především užitkovou keramikou.

kamenyMístopisný fond rozšířila řada drobných i větších předmětů denní potřeby, krásná ruční lisová ždímačka, nádherná kamna s válcovou šachtou i pěkný litinový „bubínek". Slávu brdského cvočkařství připomene vzorník hřebů, cvočků a dalších drobných kovaných výrobků. Pěkný exemplář zapůjčilo město Mirošov v podobě vyšívaného historického praporu tamní Dělnické tělovýchovné jednoty. V sousedství stavby se počíná formovat zárodek exteriérové sbírky hornin Brd a Podbrdska v podobě někdy až půltunových kamenných bloků. Hever, sochory a dokonce autojeřáb tu nezahálely ani o víkendu.

Kompletujeme budoucí expozice pro objekt vily; mytí, čištění, leštění a konzervování nebere konce. Expozice se bude moci pochlubit skvěle restaurovaným dynamem ze zaniklého rokycanského hamru Ježek, dokončena je odborná obnova měšťanského salonu z r. 1911, ke konci se schyluje i restaurace dobové kuchyně z 30. let 20. století. Prakticky kompletní jsou již exponáty z oboru geologických věd, botaniky i zoologie. Takřka před dokončením je kompletace sbírky militárií pro období do r. 1945. Zpracovává se již i konečná podoba místopisné sbírky. Objednány jsou a vyrábějí se nové plně transparentní, protože většinou celoskleněné vitríny. Pro ochranu budoucích exponátů z textilu či papíru bylo do některých z nich zvoleno osvětlení LED diodami, ostatní budou nasvíceny halogenovými lampami.

V jednání je dlouhodobá zápůjčka předmětů připomínajících tradici rudné i uhelné těžby na Brdech a v okolí. Požádali jsme Národní technické muzeum v Praze o zapůjčení nátřasného žlabu, hajcmanu, důlních armatur a dokonce - důlního záchodu. Rovněž jsme tutéž instituci požádali o zápůjčku překrásného sádrového modelu „Ukřižovaného" od představitele české secese a symbolismu Františka Bílka. Model byl určen pro licí formu sléváren komárovských železáren.

Pokud se týká muzejních expozic první etapy výstavby Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko ve Strašicích, hledíme do nejbližší budoucnosti s opravdu velkou dávkou optimismu, ačkoliv datum je vysoké a termíny neúprosné. Svým návštěvníkům však muzeum připraví opravdu pěknou i poučnou podívanou, za níž by se rozhodně nemusela stydět leckteré starší, po dlouhá desetiletí budovaná „kamenná instituce".

icentrum
fbook
youtube
březen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
kalendarStrašický kalendář
kronika Strašické kroniky a matriky

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com