EXKURZE ORGANIZOVANÉ MUZEEM STŘEDNÍCH BRD

Exkurze jsou vhodné pro školy (výklad přizpůsoben věku a znalostem žáků a studentů) i pro turistické výpravy. Minimální počet účastníků je 10 platících osob. Cena za osobu: 30,- Kč. Trasu prohlídek je možné po dohodě modifikovat. Údaje o občerstvení jsou pouze informativní a občerstvení není zahrnuto v ceně exkurze.

V případě zájmu volejte, prosíme, mob. 737 329 534, RNDr. Lang

 

1.  Geologické zajímavosti okolí Strašic  

Téma: morfologie, geologie, mineralogie, paleontologie, báňská historie

kostel-strasicePolodenní pěší exkurze. Exkurzi je nejlépe uskutečnit na podzim, případně na jaře, kdy nejsou oseta pole a terén nekryje zelená vegetace.  Návrší u sv. Vavřince s výkladem o geologických poměrech ve Strašicích a okolí a ukázkou stop po prospekci a dolování železných rud. Návštěva lokality mezi Strašicemi a Těněmi, zde výklad o dekorativních železitých křemenech spojený s jejich hledáním v terénu. Návštěva polí u rybníka Tisý s výkladem o šáreckých vrstvách ordoviku a výskytu křemitých konkrecí obsahujících fosilní materiál (zkameněliny), tzv. „rokycanských kuličkách“. Sběr konkrecí.

Po exkurzi možné občerstvení v hostinci U Andělů ve Strašicích.

 

2.  Po stopách černého zlata pod Brdy

Téma: morfologie, geologie, paleontologie, báňská historie

dul-margarettePěší exkurze na půl dne. Stanice ČD Mirošov na bývalém dole Margarette s výkladem přehledné historie mirošovských uhelných dolů;  mirošovská uhelná dráha, historická regulace Skořického potoka u bývalého dolu Boží požehnání; Lom Nad Planinou s výkladem geologie mirošovské uhelné pánve; odval dolu Antonín na Janově s možností sběru karbonských fosilií, důl č. 14; zaniklý rudní revír Na rudě, výstup na vrch sv. Vojtěcha s výhledem na údolí Klabavy (Padrťského potoka) a Rokycanskou kotlinu.

Občerstvení možné v restauraci Na statku.

 

3.  Kterak železo z moře do Rokycan přišlo

Téma: morfologie, geologie, paleontologie, obecná historie, báňská historie

klabavsky-hradPěší exkurze cca 6 hodin, věnovaná dějinám těžby a zpracování železných rud v režii královského města Rokycan. Zřícenina klabavského hradu, výklad dějin obcí Klabava a Ejpovice; Přírodní památka rokle Starý hrad s výkladem o geologii a paleontologii ordovických klabavských vrstev; starý dub, výklad o plouživých pohybech svahu; Bývalá železárna královského města Rokycan v Klabavě, výklad o historii zpracování železných rud v Klabavě; regulované koryto Klabavy; Ejpovické jezero – bývalý povrchový důl na železné rudy, výklad o geologii a paleontologii ordovických šáreckých a dobrotivských vrstev a o těžbě a zpracování železných rud do jejího ukončení; přírodní památka Ejpovické útesy – výklad o geologii a paleontologii svrchního proterozoika.

Občerstvení možné v restauraci v Ejpovicích (není zahrnuto v ceně).

 

4. Od úsvitu života do středověku

Téma: geologie, paleontologie, obecná historie, báňská historie

stromatolitExkurze na půl dne věnovaná nejstarším neozbrojeným okem viditelným fosilním pozůstatkům v ČR v okolí Příkosic a zbytkům středověkého hradu Homberk. Příkosice – Dlouhá skála (Pranty), výklad o barrandienském svrchním proterozoiku spojený s hledáním fosilních stromatolitů v úpatní suti; pěší přesun přes Příkosice, submarinní vulkanismus v proterozoiku (vrch Přecek), výklad o dějinách vsi; zbytky zříceniny hradu Homberk, výklad o historii hradu a pozůstatcích těžby železných rud.

Občerstvení nutné vzít s sebou.

 

5.  Mirošovské baroko

Téma: obecná historie, kunsthistorie, péče o kulturní dědictví, petrografie

florian-mirosovPěší exkurze cca 2,5 hodiny. Mirošovský zámek (návštěva interiéru není zahrnuta v ceně); kostel sv. Josefa, výklad o historii města Mirošova; mirošovské barokní sochy a sousoší s výkladem o jejich historii a restaurování.

Občerstvení možné v hotelu nebo v restauraci Na zámecké.

 

6.  Do přírody i středověku údolím Kornatického potoka

Téma: Morfologie, geologie, botanika, ochrana přírody a krajiny, obecná historie

upolinPůldenní exkurze. Zřícenina gotického hradu Lopata, výklad o historii; Přírodní rezervace Zvoníčkovna – pozůstatky staré dubohabřiny s výskytem mokřadní flóry (kokořík obecný, kokořík vonný, upolín nejvyšší, rybníček Mydlný, osobnost zahradníka a muzejního kustoda F. X. Franze  – výklad; zříceniny středověké tvrze Mydlná, historický výklad.

Občerstvení s sebou.

Nabídka exkurzí a vycházek ke stažení ve formátu pdf (pravé tlačítko a "uložit cíl/odkaz jako...") 

 

EXKURZE POŘÁDANÉ VE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI INSTITUCEMI

1. Od Mnichova ke studené válce

muzeum-na-demarkacni-liniiBalíček složený z tématické návštěvy Muzea na demarkační linii v Rokycanech a Muzea Středních Brd ve Strašicích. Podrobné informace naleznete v tomto letáku.

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com