Plán činnosti muzea

1. ÚVOD A PŘEDMĚT SBÍRKOVÉ ČINNOSTI

Muzeum Středních Brd se vytvořilo jako organizační složka Obce Strašice, Strašice 276/II, 338 45 Strašice, IČ 259 098, a funguje v rámci  Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko Strašice, spravovaného Kulturním odborem Obce Strašice. Jeho statutárem je starosta Obce Strašice, tč. pan Jiří Hahner. Muzeum funguje jako instituce ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb a vytváří a bude rozvíjet sbírkový fond z oblasti přírodních i společenských věd.

Založení muzea je financováno jednak z vlastního rozpočtu Obce Strašice, jednak z dotace Regionálního operačního programu ROP-NUTS II - Jihozápad. V budoucnu bude chod muzea financován z rozpočtu obce a reinvesticí prostředků získaných vlastním provozem a z Areálu zážitkové a pobytové turistiky.

Oblastí zájmu muzea je region Středních Brd a jejich podhůří s akcentem na severní stranu vrchoviny a její okolí, přičemž obzvláštní důraz je kladen přímo na Strašice a okolí.

Z oblasti přírodovědné se jedná o geologické sbírky (mineralogie, paleontologie, petrologie, brdský minigeopark), botanické (miniarboretum původních druhů na Brdech, herbáře, fotodokumentace přirozených fytocenóz a jednotlivých druhů) a zoologické (dermoplastické a kostní preparáty, entomologická sbírka, fotodokumentace přirozených biocenóz a druhů), které souvisejí se zájmovým regionem Středního Podbrdí a Strašicka s.s.. V oblasti společenských věd je pozornost věnována historii a místopisu Strašicka a okolí. Zejména se jedná o dokumentaci stavebního historického vývoje, historii řemesel s důrazem na tzv. lesní řemesla (smolařství, kolomaznictví, uhlířství, flusařství), hornictví železných i neželezných rud a černého uhlí, rýžování zlata, hutnictví, kovářství, cvočkařství, mlynářství, pilařství, dále na specifickou historickou zemědělskou a lesní výrobu, vývoj specifické dopravní vnitrozemské sítě horského typu, lokální flagologiii a sfragistiku i místní folklór.

Speciální kapitolou je historický vývoj vojenských zařízení na území dnešního Vojenského újezdu Brdy a jeho dopady na bezprostřední okolí.

 

Jste zde: Hlavní stránkaPlán činnosti muzea

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
Free business joomla templates