sv-antonin

Socha sv. Antonína, celým jménem svatého Antonína z Padovy, stála velmi pravděpodobně již od roku 1752 u cesty, která spojovala II. a III. strašickou čtvrť. To dokazuje ostatně i nápis s datací „10 MAY 1752", vytesaný na podstavci. Tento v baroku oblíbený patron, jehož socha stojí také na Karlově mostě, byl ochráncem milujících, manželství, žen a dětí. Byl pomocníkem při šťastném porodu, proti horečce, moru, nemocem dobytka a pomocník v každé nouzi, patron Padovy, Lisabonu, pekařů a horníků. Také sloužil jako záštita proti ztroskotání lodi nebo proti válečným útrapám. Byl přímluvcem chudých a cestujících a mohl posloužit jako spolehlivé útočiště při hledání a znovunalezení ztracených věcí.

Svatý Antonín se narodil roku 1195 v Lisabonu ve zbožné šlechtické rodině. Křestním jménem se jmenoval Fernandéz. Již v patnácti letech vstoupil k augustiniánům do kláštera sv. Vincence, kam za ním údajně stále chodili příbuzní a vyrušovali ho od studia. Po nějaké době se rozhodl přestoupit k františkánům do kláštera v Coimbře, kde přijal jméno Antonín. Mezi atributy světce patří kniha, lilie, hostie, skříňka s poklady, kříž, malý Ježíšek v náručí.

Na svém původním místě stál světec skoro dvě stě let bez většího poškození. Situace se změnila až sobotní noci 4.listopadu 1939, kdy byla socha poražena a poškozena opilými německými vojáky. Následnou opravu nechalo německé vojenské velitelství provést  na vlastní náklady.

Ani po válce však sv. Antonín nenalezl klid. Oblíbená socha, jejíž zobrazení se vyskytlo na zhruba  jedné desítce pohlednic, byla pod neustálou hrozbou blízké silnice. V aleji lip, která byla vysázena v roce 1860, nebylo souzeno světci dlouhého trvání. Na konci šedesátých let minulého století byl povalen vojenskou technikou a pohozen do „kamení". V listopadu roku 1969 bylo pro sv. Antonína připraveno nové místo, které bylo posunuto od původního přibližně 10 m jihozápadním směrem  (směrem do pole). 12. června 1970 byla socha opět postavena. Největší zásluhu na tom měl pan Josef Pfeifr, bývalý šofér a cestář, jenž veškeré přípravy pro znovuobnovení této památky vykonal sám.

Současná doba se opět zachovala k tomuto ochránci milujících velmi macešsky. Socha byla opět poškozena v průběhu let 1999- 2000. Poté byla obnovena v roce 2002 nákladem 60 000 Kč. Polovinu nákladů zaplatila firma J plus J přesné výpalky s.r.o. reprezentovaná panem Ing.Václavem Jiřičkou, druhou část zaplatila obec Strašice.

Stav sochy v roce 2006 byl bohužel poznamenán dalším řáděním vandalů - Ježíškovi chyběla hlava a také zub času a povětrnostní vlivy zanechaly stopy na této významné památce. Rok 2007 zaznamenal opět snahu na záchranu sv. Antonína. Firma Art KODIAK s.r.o., která má bohaté zkušenosti s restaurováním památek a obec Strašice nechaly v tomto roce sochu  restaurovat.

Mgr. Tomáš Makaj

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com