namestiDnešní putování po strašických památkách je zaměřeno na střed obce. Změny, které nastaly v první polovině minulého století se trvale zapsaly do dnešní tváře strašického náměstí. Dřívější pestrost a zdánlivá nesourodost prostorového uspořádání této významné plochy se staly tvrdým oříškem pro nejedno místní zastupitelstvo. Novodobé úpravy strašického náměstí byly zahájeny výstavbou pomníku věnovanému obětem první světové války. Ale vraťme se ještě dále do historie.

Na výše znázorněném snímku z roku 1902 můžeme spatřit původní nezpevněnou plochu. Přes náměstí protékal, tehdy ještě nezatrubněný, Veský potok. Most v popředí byl pozůstatkem původní středověké cesty, která pokračovala dále pod kostel až  ke strašické tvrzi. Mostík ztratil zcela své opodstatnění a tak zanikl již  při úpravách v období první republiky. Za mostem se nacházela kašna, která byla postavena roku 1886. Kryta byla šindelovou střechou a obložena pískovcovými kameny. V roce 1949 byla poškozena vojáky, kteří do ní narazili tankem.  Definitivní konec kašny nastal v druhé polovině padesátých let. Od roku 1954 se začala provádět kanalizace ve druhé čtvrti. Při této akci bylo upraveno i strašické náměstí. Rokem 1957 byly tyto úpravy dokončeny.

kebrluv-krizZa strašickou kašnou, směrem od Libuše (naproti domu pana Červenky), stál velký dřevěný kříž. Na jakou počest a památku byl postaven, se již dnes nedovíme. Původně se badatelé domnívali, že byl postaven na památku velkého požáru v roce 1848. Pravdou je, že stál na svém místě již o nějaký ten čas dříve. Na vedlejším obrázku ho můžeme spatřit na skice stabilního katastru z roku 1839. Druhý velký požár, který vypukl 23.července 1865 u Libuše, poškodil velkým žárem povrch tohoto němého svědka strašické historie. O půl století přežil kříž údajného zakladatele požáru Janečka, který měl sledovat své dílo zkázy z Bambule. Kříž byl po čase nahrazen železným a původní dřevěný byl odvezen do Dvora, kde postupem času shnil a upadl v zapomnění.. O moc lépe na tom nebyl ani jeho následovník ze železa. Ten byl rozbit v roce 1958.

Následky požáru v roce 1865 byly kruté, vyhořelo skoro celé tehdejší náměstí. Na straně, kde stojí dnes základní škola Karla Vokáče, zůstala stát jen Tejčkovic stodola. Na druhé straně, kde je dnes obchodní dům Jednota, zůstala nepoškozena  tzv. Šperkovna. Tehdejší majitel pan Kebrle nechal postavit na památku záchrany svého statku kříž. Tento železný kříž byl postaven na pískovcovém podstavci s letopočtem 1865 a umístěn byl na rohu cesty pod dnešní základní školou. Ani tato památka neměla lehký osud. Během druhé světové války byl kříž ulomen německými vojáky. Po čase byl obnoven a vydržel stát do šedesátých let minulého století. Na počátku nového tisíciletí  byl při terénních úpravách nalezen pískovcový podstavec ke kříži, který se nachází v lapidáriu Muzea Středních Brd ve Strašicích.

Mgr. Tomáš Makaj

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com